Ресурсный центр

Інфармацыйная карта рэсурснага цэнтра

ДУА "Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі" Пінскага раёна

"Выяўленне і развіццё творча адораных дзяцей і моладзі"

і

"Рэалізацыя прынцыпу" Роўны навучае роўнага"

Поўнае найменне

Рэсурсны цэнтр

1

Поўная назва ўстановы адукацыі, на базе якога створаны рэсурсны цэнтр

ДУА "Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі" Пінскага раёна

2

Кіраўнік установы адукацыі

Лявошка Ала Аляксандраўна

3

Каардынатар рэсурснага цэнтра, яго пасада

Семыкіна Яна Вячаславаўна, педагог-арганізатар

4

Кантакты каардынатара рэсурснага цэнтра

8 0165 68-06-98

8 0165 68-06-93

ctdim@pinsk.edu.by

5

Адрас сайта, дзе размешчана старонка рэсурснага цэнтра

ctdim.pinsk.edu.by

6

Мэта працы рэсурснага цэнтра

стварэнне ўмоў для выяўлення, навучання, развіцця, выхавання і сацыялізацыі адораных дзяцей, падтрымкі педагогаў;

садзейнічанне развіццю і распаўсюджванню добраахвотніцкай дзейнасці
(валанцёрства) сярод навучэнцаў па прынцыпе " Роўны навучае роўнага".

7

Катэгорыі педагогаў, з якімі працуе рэсурсны цэнтр

Намеснікі дырэктараў па выхаваўчай рабоце, педагогі-арганізатары, сацыяльныя педагогі

8

Іншыя катэгорыі, з якімі працуе рэсурсны цэнтр

Класныя кіраўнікі, педагогі дадатковай адукацыі

9

Рэсурснае забеспячэнне:

- матэрыяльна-тэхнічнае

- вучэбна-метадычнае

- кадравы

Ноўтбук, раздатачны матэрыял, інфармацыйнае суправаджэнне. Кваліфікаваныя спецыялісты.

10

Прадукты дзейнасці рэсурснага цэнтра

трэнінг;

памяткі, буклеты, рэкамендацыі;

метадычныя матэрыялы.

 

 

Информационная карта ресурсного центра

ГУО "Центр творчества детей и молодежи" Пинского района

"Выявление и развитие творчески одаренных детей и молодежи"

и

"Реализация принципа "равный обучает равного"

Полное наименование

Ресурсный центр

1

Полное название учреждения образования, на базе которого создан ресурсный центр

ГУО «Центр творчества детей и молодежи» Пинского  района

2

Руководитель учреждения образования

Левошко Алла Александровна

3

Координатор ресурсного центра, его должность

Левошко Алла Александровна

4

Контакты координатора ресурсного центра 

8 0165 68-06-98

8 0165 68-06-93

ctdim@roo-pinsk.gov.by

5

Адрес сайта, где размещена страница ресурсного центра

ctdim@roo-pinsk.gov.by

6

Цель работы ресурсного центра

создание условий для выявления, обучения, развития, воспитания и социализации одаренных детей, поддержки педагогов; 

содействие развитию и распространению добровольческой деятельности
(волонтёрства) среди учащихся по принципу "равный обучает равного"

7

Категории педагогов, с которыми работает ресурсный центр

Заместители директоров по воспитательной работе, педагоги-организаторы, социальные педагоги

8

Иные категории, с которыми работает ресурсный центр

Классные руководители, педагоги дополнительного образования

9

Ресурсное обеспечение:

- материально-техническое

- учебно-методическое

- кадровое

Ноутбук, раздаточный материал, информационное сопровождение. Квалифицированные специалисты.

10

Продукты деятельности ресурсного центра

тренинги;

памятки, буклеты, рекомендации;

методические материалы.